NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty w ITPOK Poznań, który odbędzie się 17 listopada 2018 roku. W celu zapisania się na zwiedzanie Instalacji, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Ze względów bezpieczeństwa na Instalację mogą wejść osoby powyżej 7’go roku życia. Ilość miejsc dla osób zwiedzających jest ograniczona, a z jednego adresu mailowego można zapisać maksymalnie 4 osoby. Podczas Dnia Otwartego na teren Instalacji zostaną wpuszczone wyłącznie osoby z potwierdzonym zapisem na to wydarzenie. Potwierdzenie zapisu zostanie wysłane na podany przez Państwa adres mailowy.

Formularz zgłoszeniaOświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Zwiedzania i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o., przy ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa informacji organizacyjnych o zwiedzaniu ITPOK Poznań drogą elektroniczną. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

„Administratorem danych osobowych jest SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 5,  e-mail: kontakt@sita-zielonaenergia.pl (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2018 r. zwanego Inspektorem Ochrony Danych) , adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod.zielonaenergia@suez.com

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie Spółki, rozumianym jako bieżący kontakt.

Dane osobowe dla celów takiego kontaktu będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji, a w celach archiwizacyjnych – przez okres 2 lat. Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania kontaktu.”

Odzyskaj-korzystaj